Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19886
Title: Реалізація псл. *seb-/sob-* в апелятивній та пропріальній лексиці
Authors: Іваненко, О. В.
Keywords: етимологія, антропонім
Issue Date: 2009
Publisher: Видавництво Олександри Гаркуші
Citation: Іваненко, О. В. Реалізація псл. *seb-/sob-* в апелятивній та пропріальній лексиці [Текст] / О. В. Іваненко // Studia Slovakistica : зб. наук. ст. / ред. кол. С.П. Пахомова (гол. ред.), Я. Джоганик (відп. ред.), П.П. Чучка, В.П. Шульгач, В.І. Статєєва, Я. Сабов, М. Штець, М.М. Ільницький, Л.Г.Голомб, Н.П. Бедзір, Г.М. Сиваченко, В.А. Моторний, Ю.В. Юсип-Якомович, Т.В. Ліхтей, Л.Т. Буднікова. – Ужгород : Вид.О.Гаркуші, 2009. – №Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 33-36.
Abstract: У статті подано етимологічний аналіз патроніма Собич та деяких спільнокореневих утворень з основою Соб-/соб-.
The article condacts etymological analysis of patronym Собич and some derivates with Соб-/соб stem.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/19886
Appears in Collections:Науковий збірник “Studia Slovakistica” Випуск 9

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
О.В. Іваненко.pdf211.14 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.