Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20239
Title: Методика викладання економіки
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: методика викладання економіки, економіка
Issue Date: 2018
Citation: Методика викладання економіки: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студ. першого курсу, спеціальності 051 „Економіка”, спеціалізація 8051 „Економіка підприємства”, освітнього рівня: магістр / уклад.: М. В. Газуда. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 33 с.
Abstract: Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з методики викладання предмету економіки; надання студентам теоретичних знань та практичних навичок з питань методики підготовки уроків і лекцій з економіки, проведення практичних і семінарських занять з економічних дисциплін.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20239
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МВЕ_НМК_021018+.pdf371.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.