Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20245
Title: Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення правосуддя в Україні
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, адвокат, адвокатура; механізм здійснення правосуддя; право на професійну правничу (правову) допомогу; монополія адвокатури.
Issue Date: 2017
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В. Місце і роль адвокатури у механізмі здійснення правосуддя в Україні. Конституційно-правові академічні студії. 2017. № 2. С. 51-60. (стаття, фахове видання).
Abstract: У статті досліджується місце і роль адвокатури в механізмі здійснення правосуддя в Україні. Вказується на те, що адвокатура є незалежною інституцією в механізмі здійснення правосуддя, яка не відноситься до учасників, що сприяють (слугують, допомагають) його здійсненню, а виконує одну з найважливіших функцій в такому механізмі, яка є безпосередньо пов’язаною з належною реалізацію конституційного права особи на отримання професійної правничої (правової) допомоги. Робиться висновок про доцільність існування монополії адвокатури на здійснення основних видів правової допомоги (захисту та представництва) в суді.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20245
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.