Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20269
Title: Економіка і підприємництво, менеджмент
Authors: Газуда, Михайло Васильович
Keywords: економіка, підприємництво, менеджмент
Issue Date: 2018
Citation: Економіка і підприємництво, менеджмент: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студентів біологічних спеціальностей (усіх форм навчання), що навчаються за напрямом підготовки 6.090101 – «Агрономія» освітній ступінь – бакалавр / уклад.: М. В. Газуда. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. 38 с.
Abstract: Курс „ Економіка і підприємництво, менеджмент” дає змогу успішно розібратися в складних питаннях ринкової економіки, зрозуміти сутність трансформаційних процесів, що відбуваються нині в державі, усвідомити важливість раціонального використання природних ресурсів і ефективного розвитку господарського комплексу країни, в тому числі агропромислового виробництва.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20269
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри економіки підприємства

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Екон,пiд,мен_НМК__АГРОНОМIЯ__021018+.pdf465.34 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.