Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20345
Title: Зловживання цивільними процесуальними правами як форма процесуальної відповідальності: суть та доцільність
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Стойка, Аліна Василівна
Keywords: 12.00.10 – судоустрій; прокуратура та адвокатура, зловживання процесуальними правами; затягування цивільного процесу; цивільна процесуальна відповідальність; форми цивільної процесуальної відповідальності.
Issue Date: 2018
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: Заборовський В.В., Стойка А.В. Зловживання цивільними процесуальними правами як форма процесуальної відповідальності: суть та доцільність. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2018. Вип. 49. Т. 1. С. 155-159. (стаття, фахове видання, включена до міжнародних наукометричних баз).
Abstract: В статті досліджено природу зловживання цивільними процесуальними правами. Визначено форми процесуальної відповідальності за зловживання цивільними процесуальними правами відповідно до нового законодавства. Робиться висновок про те, що нові інструменти впливу на учасників процесу спроможні як пришвидшити розгляд справи в суді, так і надати суддям можливість суб’єктивно оцінити ту чи іншу обставину, що склалася до та під час провадження в суді.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20345
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.