Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20348
Title: Громадське здоров’я з основами епідеміології
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Keywords: громадське здоров’я, епідеміологія, студенти, методичні вказівки, контрольні роботи
Issue Date: 2018
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Громадське здоров’я з основами епідеміології : методичні вказівки і завдання для контрольних робіт з дисципліни для студентів заочної форми навчання / уклад. : І. С. Миронюк, В. В. Брич. – Ужгород : ДВНЗ "Ужгородський національний університет", 2018. – 44 с.
Abstract: Методичні вказівки і завдання призначені для студентів І курсу магістратури спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» заочної форми навчання і відображають основні програмні вимоги дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології». У методичних вказівках наведені етапи підготовки, правила оформлення та варіанти контрольних робіт. Кожен варіант контрольної роботи містить тестові завдання та теоретичні питання відповідно до робочої програми дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» і вимог кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/20348
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
а5 ГЗ КР методичка Ф.pdf301.89 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.