Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22423
Title: Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4: досвід для України
Other Titles: Transformational Processes in Higher Education and Science of the Visegrad Countries: Experience for Ukraine
Authors: Артьомов, Іван Володимирович
Keywords: трансформаційні процеси, інновації, вища освіта, Вишеградська четвірка, Україна
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "УжНУ"
Citation: Трансформаційні процеси у вищій освіті та науці країн В-4: досвід для України [Текст] / І. Артьомов // Геополітика України: історія і сучасність : збірник наукових праць / ред.кол.: І.В. Артьомов, М.І. Кляп та ін. – Ужгород : УжНУ, 2017. – №Вип. 1(18). – С. 88-120. – Бібліогр.: с. 119-20 (12 назв).
Abstract: У статті висвітлюється специфіка інноваційної політики країн Вишеградської четвірки у сфері освіти і науки. Акценту- ється увага на інтеграції науки, освіти та виробництва як на- прямі підвищення конкурентоспроможності України, інфра- структурному забезпеченні вищих навчальних закладів на основі досвіду країн Вишеградської четвірки.
В статье раскрывается специфика инновационной полити- ки стран Вышеградской четверки в сфере образования и науки. Акцентируется внимание на интеграции науки, образования и производства как направлении повышения конкурентоспособно- сти Украины, инфраструктурном обеспечении высших учебных заведений на основе опыта стран Вышеградской четверки.
The article focuses on the specifi cs of the innovation policy of the Visegrad countries in the fi eld of education and science. The emphasis is on the integration of science, education and production as a way of increasing Ukraine’s competitiveness, infrastructure provision of higher education institutions based on the experience of the Visegrad countries.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/22423
Appears in Collections:Геополітика України: історія і сучасність. Вип. 1(18) 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ.pdf432.41 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.