Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23393
Название: Пра­ва і сво­бо­ди лю­дини і гро­ма­дянина в Укра­ї­ні (до­ктрина Єв­ро­пейсь­ко­го су­ду з прав лю­дини і Кон­ститу­ційн о­го Су­ду Укра­їни)
Другие названия: Humans and Citiezens Rights and Freedoms (the Europeane Coort of Human Rights and Constituional Courts of Ukraine doctrine)
Авторы: Савчин, Михайло Васильович
Кампо, Володимир
Вдовіченко, Сергій
Мартиненко, Петро
Гультай, Михайло
Овчаренко, Вячеслав
Головань, Ігор
Банашак, Богдан
Арнольд, Райнер
Гайс, Ергард
Ключевые слова: права людини, верховенство права, основоположні свободи, гарантії прав людини, правова держава, судовий конституційний контроль
Дата публикации: 2013
Издательство: Юрінком Інтер
Библиографическое описание: Права і свободи людини і громадянина в Україні (доктрина Європейського суду з прав людини і Конституційного Суду України) : навч. посіб. / авт. кол. : Кампо В., Вдовіченко С., Савчин М. [та ін.] ; рец. : М. С. Бо­н­дар., М. I. Колос, В. М. Кра­в­чук, С. В. Ше­в­чук ; вступ. сло­во і заг. ред. : П. Ф. Мартиненка, В. М. Кампа. – Київ : Юрінком Інтер, 2013. – 376 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 325-334.
Краткий осмотр (реферат): Навчальний посібник носить науково-практичний характер. Він містить елементи монографії, оскільки автори використовують надзвичайно великий науковий апарат (як вітчизняних, так і зарубіжних авторів), що додає посібнику науковості. Наявність у посібнику практичних завдань, рішень Європейського суду з прав людини, Конституційного Суду України та конституційних судів зарубіжних країн надає можливість набувати практичні навики роботи з різними актами цих органів, формує та розвиває практичні навики застосування набутих теоретичних знань. Посібник стане надзвичайно корисним не лише для студентів та викла­дачів, а й для юристів-практиків, суддів, прокурорів, працівників МВС України, адвокатів, правозахисників, державних службовців, посадових осіб місце­вого самоврядування тощо.
Описание: Ре­ко­ме­н­до­ва­но Вченою радою юри­ди­ч­но­го фа­куль­те­ту Ки­їв­сь­ко­го на­ці­о­на­ль­но­го уні­вер­си­те­ту іме­ні Та­ра­са Ше­в­че­н­ка (про­то­кол № 1 від 23 вересня 2013 р.)
Тип: Text
Тип публикации: Навчальний посібник
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23393
ISBN: 978-966-667-573-9
Располагается в коллекциях:Наукові публікації кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Human Right's (doctrina CCU & ECHR).pdf7.47 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.