Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23899
Title: ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Вакаров, Василь Михайлович
Ганусич, Вероніка Олександрівна
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: облік і оподаткування, облік, аналіз, аудит, оподаткування
Issue Date: 2019
Citation: Програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: Й.Я. Даньків, В.М. Вакаров, В.О. Ганусич, О.Ю. Йолтуховська, В.К. Макарович, Я.В. Шеверя – Ужгород: УжНУ, 2019. — 42 с.
Description: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів програмою виробничої практики та методичними рекомендаціями щодо проходження виробничої практики, як невід’ємної складової професійної підготовки у ВНЗ. У навчально-методичному виданні викладено необхідний для студентів напрямку підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що оптимізує та роз’яснює процес проходження практики під час навчання в університеті. Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділень економічного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/23899
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METOD_REKOMEND_VYROBN_PRAKTYKY_BAKALAVRA_2019-2020 +++++.pdf518.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.