Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24286
Title: PR-технології в менеджменті та адмініструванні
Authors: Ерфан, Віталій Йосипович
Довба, Іванна Василівна
Keywords: PR-технології в менеджменті, PR-технології в адмініструванні
Issue Date: 2019
Publisher: Ужгородський національний університет
Citation: PR-технології в менеджменті та адмініструванні: навч.-метод. комплекс з навч. дисципліни для студ. третього курсу, галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент», освітнього рівня: бакалавр /уклад.: В.Й. Ерфан, І.В. Довба. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. 35 с. URL: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24286
Abstract: Метою викладання навчальної дисципліни «PR-технології в менеджменті та адмініструванні» є оволодіння студентами системою теоретичних основ технологій зв’язків з громадськістю, для того, щоб навчитись керувати діями різних груп громадськості, пов’язаних з організацією, таким чином, щоб ці групи забезпечували доступ до бажаних ресурсів і позитивно впливали на прибуток, діяльність замовника й, навпаки, обмежували доступ до ресурсів і впливали на діяльність конкурента.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24286
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МНК ПР - технології 24.04.19.pdf378.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.