Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24426
Title: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ
Other Titles: ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ З ДЕЗАДАПТОВАНИМИ ДІТЬМИ
Authors: Сойма, Наталія Дмитрівна
Баторі-Тарці, Зіта Іштванівна
Keywords: . Інтерактивні методи у підготовці майбутніх соціальних працівників до колекційної роботи з дезадаптованими дітьми
Issue Date: 18-Dec-2015
Publisher: Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки»
Citation: 2. Сойма Н.Д., Баторі-Тарці З.І. Інтерактивні методи у підготовці майбутніх соціальних працівників до колекційної роботи з дезадаптованими дітьми//Психологія і педагогіка на сучасному етапі розвитку наук: актуальні питання теорії і практики: Збірник наукових-- робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції: (18-19 грудня 2015 року, м.Одеса). – Одеса: ГО «Південна фундація педагогіки», 2015. –с. 24-28
Series/Report no.: ББК 88+74я43 УДК 159.9+37.01(063) П 86;
Abstract: Проблема дезадаптованих дітей набуває все більшої актуальності. Дослідженнями багатьох учених (Н. Максимова, В. Оржеховська, Т. Федорченко та ін.) встановлено, що дезадаптованість тісно зв’язана з девіантною поведінкою, тому корекційна робота з дезадаптованими дітьми є складовою профілактичної роботи, яку здійснюють педагоги, психологи, соціальні працівники. У процесі професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з дезадаптованими дітьми нами використовуються найрізноманітніші методи: словесні (пояснення, розповідь, бесіда, робота з навчальними посібниками, словниками); наочні (демонстрування, ілюстрування, відео метод); стимулювання і мотивації навчально-пізнавальної діяльності (аналіз ситуацій ділового спілкування, рольові і ділові ігри, дискусія, мозковий штурм, «Кейс-метод», метод проектів).
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24426
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри соціології і соціальної роботи

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pifp_org декабрь 2015.pdf1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.