Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24629
Title: Хірургічне лікування спонтанних внутрішніх біліарних нориць
Authors: Русин, Василь Іванович
Румянцев, Костянтин Євгенович
Павук, Федір Миколайович
Keywords: Оцінка ефективності різних способів хірургічних втручань для лікування пацієнтів із спонтанними внутрішніми біліарними норицями, Синдром Міріззі, механічна жовтяниця, холедохолітіаз, спонтанні внутрішні біліарні нориці.
Issue Date: 2019
Publisher: Харківська хірургічна школа
Citation: Rusyn VI, Rumіantsev КE, Pavuk FМ Hirurgichne likuvannya spontannykh vnutrishnih biliarnyh noryc. Kharkivska hirurgichna shkola. 2019;1(94):65-69 [In Ukrainian].
Abstract: Метою операції при спонтанних внутрішніх біліарних норицях є видалення жовчного міхура, забезпечення відтоку жовчі жовчі у просвіт травної трубки і пасажу хімусу по ній. Досягнути мети можна ліквідацією нориці, видаленням патологічно зміненого жовчного міхура, зашиванням дефекту внутрішнього органа або його резекцією та відновленням прохідності шлунково-кишкового тракту. При залученні у процес позапечінкових жовчних проток необхідна холедохолітоекстракція, їх пластична реконструкція із тимчасовим зовнішнім дренуванням або анастомозування із петлею тонкої кишки. У пацієнтів із холедоходуоденальними норицями можливе виконанання папілосфінктерофістулотомії при локалізації внутрішнього отвору фістули в межах перехідної складки великого дуоденального сосочка.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24629
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Doc-080419-1134.pdf2.01 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.