Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorВоробець, Вікторія Вікторівна-
dc.date.accessioned2019-06-26T08:17:59Z-
dc.date.available2019-06-26T08:17:59Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citationВоробець В. В. Роль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університету [ Електронний ресурс ] В. В. Воробець // Використання інструментів веб–технологій як основа розширення бібліотечних он–лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 18–25 черв. 2019.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2019. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657 – Назва з екрана.uk
dc.identifier.urihttps://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657-
dc.description.abstractУ статті висвітлюється роль Наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву як електронного сховища наукових напрацювань вчених Ужгородського університету, з метою популяризації наукових досягнень вузу й підвищення іміджу та рейтингу університету. Розкриваються практичні навики специфіки наповнення репозитарію бібліотекою.uk
dc.description.abstractВ статье освещается роль Научной библиотеки в формировании открытого электронного архива как электронного хранилища научных наработок ученых Ужгородского университета с целью популяризации научных достижений вуза и повышения имиджа и рейтинга университета. Раскрываются практические навыки специфики наполнения репозитария библиотекой.uk
dc.description.abstractThe article covers the role of the Scientific Library in the formation of anьopen electronic archive as an electronic repository of the scientific achievements of the scientists of Uzhhorod National University, in order to promote the scientific achievements of the university and enhance the image and rating of the university as the center of the scientific research. The practical skills of filling the repository library with the specifics are revealed. The practical skills and specific tips of the process of filling the repository database are discloseduk
dc.language.isoukuk
dc.subjectНаукова бібліотека Ужгородського національного університетуuk
dc.subjectінституційний репозитарійuk
dc.subjectелектронне сховище публікаційuk
dc.subjectвідкриті електронні архівиuk
dc.subjectDSpaceuk
dc.subjectНаучная библиотека Ужгородского национального университетаuk
dc.subjectинституциональный репозитарийuk
dc.subjectэлектронное хранилище публикацийuk
dc.subjectDSpaceuk
dc.subjectоткрытые электронные архивыDSpace.uk
dc.subjectScientific Library of Uzhhorod National Universityuk
dc.subjectinstitutional repositoryuk
dc.subjectopen electronic archivesuk
dc.subjectelectronic repository of publicationsuk
dc.subjectDSpaceuk
dc.titleРоль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університетуuk
dc.typeTextuk
dc.pubTypeСтаттяuk
Appears in Collections:Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки»Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.