Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657
Назва: Роль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університету
Автори: Воробець, Вікторія Вікторівна
Ключові слова: Наукова бібліотека Ужгородського національного університету, інституційний репозитарій, електронне сховище публікацій, відкриті електронні архіви, DSpace, Научная библиотека Ужгородского национального университета, институциональный репозитарий, электронное хранилище публикаций, DSpace, открытые электронные архивыDSpace., Scientific Library of Uzhhorod National University, institutional repository, open electronic archives, electronic repository of publications, DSpace
Дата публікації: 2019
Бібліографічний опис: Воробець В. В. Роль наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву dspace.uzhnu.edu.ua як важливий чинник підвищення іміджу та рейтингу університету [ Електронний ресурс ] В. В. Воробець // Використання інструментів веб–технологій як основа розширення бібліотечних он–лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки : матеріали наук.–практ. інтернет–конф.- (Ужгород, 18–25 черв. 2019.) ; ДВНЗ "‎Ужгор. нац. ун-т"‎ , Наук. б–ка. – Ужгород, 2019. – Режим доступу : https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657 – Назва з екрана.
Короткий огляд (реферат): У статті висвітлюється роль Наукової бібліотеки у формуванні відкритого електронного архіву як електронного сховища наукових напрацювань вчених Ужгородського університету, з метою популяризації наукових досягнень вузу й підвищення іміджу та рейтингу університету. Розкриваються практичні навики специфіки наповнення репозитарію бібліотекою.
В статье освещается роль Научной библиотеки в формировании открытого электронного архива как электронного хранилища научных наработок ученых Ужгородского университета с целью популяризации научных достижений вуза и повышения имиджа и рейтинга университета. Раскрываются практические навыки специфики наполнения репозитария библиотекой.
The article covers the role of the Scientific Library in the formation of anьopen electronic archive as an electronic repository of the scientific achievements of the scientists of Uzhhorod National University, in order to promote the scientific achievements of the university and enhance the image and rating of the university as the center of the scientific research. The practical skills of filling the repository library with the specifics are revealed. The practical skills and specific tips of the process of filling the repository database are disclosed
Тип: Text
Тип публікації: Стаття
URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/24657
Розташовується у зібраннях:Науково-практична інтернет-конференція «Використання інструментів веб-технологій як основа розширення бібліотечних он-лайн послуг у формуванні сучасного іміджу бібліотеки»Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.