Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25646
Title: Професійні ризики бухгалтера та їх оцінка
Authors: Вигівська, І. М.
Барчак, Т. П.
Keywords: наслідки ризику, достовірність фінансової звітності, професійний ризик, бухгалтер, бухгалтерський облік
Issue Date: 2018
Publisher: Говерла
Citation: Вигівська, І. М. Професійні ризики бухгалтера та їх оцінка / І. М. Вигівська, Т. П. Барчак // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Економіка; зб. наук. пр. / редкол.: В.П. Мікловда (гол. ред.), В.І. Ярема , Н.Н.Пойда-Носик та інші. – Ужгород, 2018. – Вип. 2(52). – С.212-217. – Бібліограф.:с.216-217 (12 назв).
Abstract: Професійна діяльність бухгалтера здійснюється в межах норм професійної етики, однак постійно перебуває під впливом загроз щодо дотримання етичних норм. Це зумовлює існування суб’єктивних та об’єктивних професійних ризиків бухгалтера. Вказані ризики та їх наслідки є факторами виливу на якісні показники діяльності бухгалтера, зокрема на достовірність облікової інформації та звітності вцілому. В статті окреслено сучасні проблеми професійної діяльності бухгалтера та напрями їх вирішення в частині ідентифікації професійних ризиків та їх можливих наслідків, розрахунку ступеня професійного ризику бухгалтера (на основі запропонованої анкети для підбору облікового персоналу та розробленої матриці варіативності факторів впливу на ступінь такого ризику).
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25646
ISSN: 2415-735X
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 2 (52) - 2018

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Вигівська І.М., Барчак Т.П.pdf882.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.