Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25814
Title: Спосіб логічно-візуального навчання професійній роботі за лазориком
Other Titles: Method of professional training, with visually presenting information and using logical relationships, proposed by Lazoryk M.I.
Способ профессионального обучения с визуальным представлением информации и использованием логических взаимосвязей, предложенный Лазориком М.И.
Authors: Лазорик, Михайло Іванович
Issue Date: 15-Sep-2004
Citation: Спосіб логічно-візуального навчання професійній роботі, що включає вивчення суб'єктом літератури про будову, функціональні взаємозв'язки окремих частин і роботу об'єкта в цілому та методи корекції порушень у його функціонуванні, проведення суб'єктом обстежень об'єкта власними органами чуття або спеціальними пристроями і приладами для одержання об'єктивної інформації про стан його і потребу в корекції роботи його окремих складових частин, який відрізняється тим, що на першому самостійному етапі навчання суб'єкт ділить аркуш на три частини - поля, після чого на першу третину аркуша, де перше поле 1 - поле зовнішніх проявів порушень, і у вигляді прямокутників або інших графічних зображень вносить усі виявлені органами чуття та приладами прояви порушень, які називають ділянками, і позначає виявлені порушення числами поле-ділянка, наприклад 1.1, 1.2, а на другу третину аркуша, де друге поле 2 - поле механізмів роботи об'єкта та можливих порушень, наносить у вигляді прямокутників або інших графічних зображень логічні взаємозв'язки окремих структурних ланок об'єкта та їх взаємодії під час роботи, які позначає 2.1, 2.2, і на третю частину аркуша, де третє поле 3 - поле корекції порушень, наносить у вигляді прямокутників або інших графічних зображень заходи або засоби для корекції порушень і позначає окремі ділянки 3.1, 3.2, після чого самостійно установлює між окремими ділянками всіх трьох полів такі взаємозв'язки, які при застосуванні заходів чи засобів третього поля діють на окремі ділянки другого поля так, що ведуть до ліквідації порушень або ділянок першого поля, причому ці зв'язки фіксує записом, наприклад 3.2.-2.3-1.3, а на наступному опосередкованому етапі навчання суб'єкт під керівництвом педагога проводить, при потребі, додаткове обстеження об'єкта та вносить необхідні виправлення, а також уточнює та деталізує і виправляє позначення на першому, другому та третьому полях та уточнює їх взаємозв'язки, після чого на основі одержаних результатів проводить корекцію в діяльності окремих ланок об'єкта або об'єкта в цілому.
Series/Report no.: Патент; № 70184
Abstract: Винахід відноситься до педагогіки, зокрема до навчання професійній роботі спеціалістів і може бути використаним для підготовки у майбутнього спеціаліста.
Description: Код посилання <a href="http://uapatents.com/6-70184-sposib-logichno-vizualnogo-navchannya-profesijjnijj-roboti-za-lazorikom.html" target="_blank" rel="follow" title=
Type: Text
Publication type: Патент
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25814
Appears in Collections:Патенти кафедри факультетської терапіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.