Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25979
Title: Автоматизовані системи податкової звітності
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: облік і оподаткування, автоматизація, податкова звітність
Issue Date: 2019
Publisher: УжНУ
Citation: Автоматизовані системи податкової звітності: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / укл.: Макарович В.К. — Ужгород: УжНУ, 2019. — 52 с.
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо самостійного вивчення дисципліни «Автоматизовані системи податкової звітності». Навчально-методичний комплекс розраховані на студентів денного та заочного відділень економічного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", що навчаються за спеціальністю 6.071 «Облік і оподаткування». Методичні рекомендації включають типову програму, рекомендації щодо вивчення окремих тем, виконання лабораторних занять, тематику самостійної роботи, індивідуальну роботу, порядок поточного та підсумкового оцінювання, перелік рекомендованої літератури, словник термінів, які можуть бути використані при самостійному вивчені дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25979
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-МЕТОДИЧКА АСПЗ 2019.pdf642.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.