Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25980
Title: ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ, АУДИТІ ТА ОПОДАТКУВАННІ
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: облік і оподаткування, інформаційні системи, облік, аудит, оподаткування
Issue Date: 2019
Publisher: УжНУ
Citation: Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні: методичні рекомендації до самостійного вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності 071 "Облік і оподаткування" / укл. Макарович В.К. — Ужгород: УжНУ, 2019. — 90 с.
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями щодо самостійного вивчення дисципліни "Інформаційні системи і технології в обліку, аудиті та оподаткуванні". Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділень економічного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", що навчаються за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування". Методичні рекомендації включають типову програму, рекомендації щодо вивчення окремих тем, виконання лабораторних занять, тематику самостійної роботи, індивідуальну роботу. Словник термінів, які можуть бути використані при самостійному вивчені дисципліни в умовах кредитно-модульної організації навчального процесу студентами економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/25980
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
04-МЕТОДИЧКА ІСТАО 2019.pdf727.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.