Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26002
Title: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ: МІЖНАРОДНИЙ КОНТЕКСТ
Authors: Макарович, Вікторія Костянтинівна
Вигівська, Ірина Миколаївна
Ценклер, Наталія Іванівна
Keywords: облік і оподаткування, бухгалтерський облік; фінансова звітність; державний сектор; міжнародні стандарти; стандарти обліку; методи обліку; бюджетні видатки; касовий метод; метод нарахувань
Issue Date: 2019
Publisher: Житомир
Citation: Ценклер, Н. Тенденції розвитку бухгалтерського обліку в державному секторі: міжнародний контекст / Наталія Ценклер, Ірина Вигівська, Вікторія Макарович // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. – 2019. – N 2(43). - С. 75-81. – Режим доступу : DOI : 10.26642/pbo-2019-2(43)-75-81.
Abstract: Національна стратегія модернізації системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі передбачає розробку та впровадження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Реформування системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України потребує її гармонізації з міжнародними стандартами та директивами ЄС. У статті теоретично обґрунтовано специфіку діяльності бюджетних установ та визначено місця бюджетної установи як суб’єкта правовідносин з особливим статусом. Вирішено комплекс питань щодо методики ведення обліку в державному секторі, пов’язаних із запровадженням міжнародних стандартів обліку для державного сектору в Україні. Розглянуто методи бухгалтерського обліку в державному секторі в різних країнах світу та в Україні. Виокремлено країни, в яких використовується модифікований касовий метод та метод нарахувань, касовий метод, метод нарахувань відображення облікових операцій у державному секторі. Акцентовано, що в Україні в державному секторі впроваджуються реформи по переходу на облік по методу нарахування доходів і витрат. Встановлено, що модернізація системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі України передбачає необхідність вирішення ряду проблемних аспектів: удосконалення нормативно-правової бази з бухгалтерського обліку та фінансової звітності в державному секторі, удосконалення системи бухгалтерського обліку, підвищення рівня прозорості та якості фінансової звітності, удосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації працівників бухгалтерських служб, створення та впровадження інформаційно-аналітичної системи ведення бухгалтерського обліку й складення фінансової звітності суб’єктами державного сектору тощо.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26002
ISSN: 1994-1749
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
178099-394191-1-PB.pdf568.92 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.