Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26016
Title: ВНУТРІШНІ РИЗИКИ ФАКТОРИНГОВОГО БІЗНЕСУ: ІДЕНТИФІКАЦІЯ, ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ, ОБЛІКОВИЙ ТА УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТИ
Authors: Вигівська, Ірина Миколаївна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Keywords: облік і оподаткування, факторинг; факторинговий бізнес; ризик; бухгалтерський облік; внутрішні ризик; зовнішні ризики; інформаційні потреби; управління
Issue Date: 2017
Publisher: Житомир
Citation: Вигівська І.М., Демчук Ю.В., Макарович В.К. Внутрішні ризики факторингового бізнесу: ідентифікація, причинно-наслідкові зв’язки, обліковий та управлінський аспекти / І.М. Вигівська, Ю.В. Демчук, В.К. Макарович // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Серія: Економічні науки. – 2017. – № 4 (82). – С. 9-13.
Abstract: Ідентифіковано ризики господарської діяльності факторингової компанії. Розмежовано виявлені ризики на внутрішні (фрод ризик, кредитний ризик, ризики ліквідності, неплатежу, персоналу, невиконання постачальником умов договору поставки/факторингу) та зовнішні (правовий, інфляційний, валютний, процентний, галузевий ризики, ризик країни). Встановлено причинно-наслідкові зв’язки виявлених ризиків. Окреслено зміст інформаційних запитів керівної ланки факторингової компанії, а також підсистем управління (системи бухгалтерського обліку, економічного аналізу, контролю та планування) і напрями інформаційних потоків між ними (щодо управління внутрішніми ризиками компанії). Наведені пропозиції сприяють удосконаленню обліково-аналітичного забезпечення управління ризиками факторингового бізнесу, вибору альтернативних методів управління ризиками, впливу на їх ймовірні наслідки, мінімізації негативного впливу ризиків на фінансовий стан компанії, встановленню ефективності факторингових операцій в умовах ризику.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26016
ISSN: 1728-4236
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
119303-254927-1-PB.pdf635.67 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.