Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26099
Title: Методичні рекомендації до написання курсового проекту з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» з напряму підготовки «економіка і підприємництво», рівень підготовки – бакалавр з напряму підготовки «Економіка і підприємництво».
Other Titles: Methodical recommendations for writing a course project in the discipline "Business Analysis" for students of specialty 6.030509 "Accounting and Audit" in the direction of preparation "Economics and Entrepreneurship", the level of preparation - bachelor in the direction of preparation "Economics and Entrepreneurship".
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Ганусич, Вероніка Олександрівна
Keywords: Методичні рекомендації, Аналіз, курсовий проект, рекомендації
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Citation: Методичні рекомендації до написання курсового проекту з навчальної дисципліни «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 6.030509 «Облік і аудит» з напряму підготовки «економіка і підприємництво», рівень підготовки – бакалавр з напряму підготовки «Економіка і підприємництво». /Укладачі: Даньків Й.Я., Ганусич В.О. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2018.
Series/Report no.: Навчально-методичні видання;
Abstract: Для становлення та закріплення професійних здібностей студентів-економістів велике значення має формування в них аналітичних навичок. Тому важливим елементом навчального плану студентів спеціальності „Облік і аудит” є виконання курсового проекту з дисципліни „Аналіз господарської діяльності”. Курсовий проект є однією із форм самостійного наукового дослідження студентів, забезпечує закріплення, поглиблення та узагальнення знань, отриманих в процесі вивчення курсу “Аналіз господарської діяльності"
Description: Методичні рекомендації щодо виконання курсового проєкту з курсу "Аналіз господарської діяльності"
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26099
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод реком КП Аналіз господар діяльн.doc653.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.