Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26101
Title: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація обліку» для студентів за напрямом підготовки: 07 «Управління та адміністрування» , спеціальністю: 071 “Облік і оподаткування”, спеціалізацією «Облік і оподаткування бізнесу» та «Бізнес консалтинг».
Other Titles: Methodical instructions for writing a course project in the discipline "Accounting Organization" for students in the field of preparation: 07 "Management and Administration", specialty: 071 "Accounting and Taxation", specialization "Accounting and Taxation of Business" and "Business Consulting".
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Кесарчук, Галина Степанівна
Вакаров, Василь Михайлович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Вакарова, Беатриса Василівна
Keywords: Методичні рнекомендації виконання курсових проєктів, Методичні рекомендації, курсовий проект, організація обліку
Issue Date: Sep-2018
Publisher: Ужгород, Ужгородський національний університет
Citation: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація обліку» для студентів за напрямом підготовки: 07 «Управління та адміністрування» , спеціальністю: 071 “Облік і оподаткування”, спеціалізацією «Облік і оподаткування бізнесу» та «Бізнес консалтинг» /Укладачі: к.е.н., проф. Даньків Й.Я., к.е.н., доц. Кесарчук Г.С., к.е.н., доц. Вакаров В.М.,к.е.н., доц. Йолтуховська О.Ю., ст. викл. Вакарова Б.В. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2018. – 42 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Конверсія фінансового обліку на міжнародні стандарти є важливим кроком для підприємств у залученні інвестицій та повної оцінки його діяльності. Використовуючи інформацію зібрану, оброблену та узагальнену в процесі облікових робіт, керівники підприємств матимуть можливість оперувати інструментарієм для прийняття ділових рішень. Знання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та запроваджених ними принципів необхідна для того, щоб визначити напрямки розвитку української системи обліку і звітності; з’ясувати, які законодавчі та нормативні документи складають основу обліку і звітності; як організовується та ведеться облік на підприємствах усіх форм власності та видів діяльності. Відповідно, призначення курсу „Організація обліку” – надати студентам можливість опанування знаннями бухгалтерського обліку, набуття навиків критичного мислення, а також усвідомлення необхідності постійної самоосвіти.
Description: Методичні вказівки до написання курсового проекту з дисципліни «Організація обліку».
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26101
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Методрекоменд КП Організації обліку.doc479.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.