Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26103
Title: Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи на ступінь вищої освіти "магістр" для студентів денної та заочної форми навчання, галузь знань: 07 "управління і адміністрування", спеціальність: 071 "облік і оподаткування", спеціалізація: бізнес-консалтинг, кваліфікація: магістр з обліку і оподаткування
Other Titles: Guidelines for the implementation of the qualification work for the higher education master's degree for full-time and part-time students, field of knowledge: 07 "management and administration", specialty: 071 "accounting and taxation", specialization: business consulting, qualification: master's degree in accounting and taxation
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Колісник, Галина Миколаївна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: Методичні рекомендації виконання дипломної роботи, Методичні рекомендації, дипломна робота, бізнес-консалтинг
Issue Date: May-2019
Publisher: Ужгород, Ужгородський національний університет
Citation: Guidelines for the implementation of the qualification work for the higher education master's degree for full-time and part-time students, field of knowledge: 07 "management and administration", specialty: 071 "accounting and taxation", specialization: business consulting, qualification: master's degree in accounting and taxation
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене на основі діючого законодавства та освітньо-професійної програми з підготовки спеціалістів вищого рівня кваліфікації – магістрів, з метою забезпечення студентів методичними рекомендаціями для виконання кваліфікаційної роботи на ступінь вищої освіти "магістр", спеціальності 071 "Облік і оподаткування", спеціалізації "Бізенс-консалтинг" для студентів денної, заочної форм навчання, що оптимізує та роз’яснює процес написання кваліфікаційних робіт магістра. У методичних рекомендаціях розкрито суть та методику науково-дослідної роботи з написання кваліфікаційної роботи магістра; використання літературних джерел для розкриття та обґрунтування досліджуваної проблеми в науковому та економічному аспекті; використання фактичних даних про результати виробничо-господарської та фінансової діяльності досліджуваних підприємств певної галузі за відповідний період; використання економічних методів для дослідження закономірностей інноваційної діяльності підприємств у всіх сферах народного господарства; дано пропозиції щодо обґрунтування висновків і рекомендацій кваліфікаційної роботи магістра, її апробації, завершення та захисту.
Description: Методичні рекомендації для виконання кваліфікаційної роботи на ступінь вищої освіти "магістр"для освітньої програми "Бізнес-консалтинг".
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26103
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Метод реком ДРМ-Бізнес_консалтинг_2019_2020 БК.doc1.01 MBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.