Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26106
Title: Програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Other Titles: The program of industrial practice and methodological recommendations for the passing of industrial practice by the bachelors of bachelor's degree of the 4th year of full-time and correspondence form of training in the direction of preparation 07 "Management and administration", specialty: 071 "Accounting and taxation"
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Вакаров, Василь Михайлович
Ганусич, Вероніка Олександрівна
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Keywords: Програма і методичні рекомендації проходження практик, Практика, виробнича, методичні рекомендації
Issue Date: Jan-2019
Publisher: Ужгород, Ужгородський національний університет
Citation: Програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики здобувачами ступеня вищої освіти «бакалавр» ІV курсу денної та заочної форми навчання за напрямом підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальність: 071 «Облік і оподаткування» / Укладачі: Й.Я. Даньків, В.М. Вакаров, В.О. Ганусич, О.Ю. Йолтуховська, В.К. Макарович, Я.В. Шеверя – Ужгород: УжНУ, 2019. — 42 с.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення студентів програмою виробничої практики та методичними рекомендаціями щодо проходження виробничої практики, як невід’ємної складової професійної підготовки у ВНЗ. У навчально-методичному виданні викладено необхідний для студентів напрямку підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», що оптимізує та роз’яснює процес проходження практики під час навчання в університеті. Методичні рекомендації розраховані на студентів денного та заочного відділень економічного факультету ДВНЗ "Ужгородський національний університет", що навчаються за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Description: Програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо проходження виробничої практики за рівнем підготовки: бакалавр.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26106
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
METOD_REKOMEND_VYROBN_PRAKTYKY_BAKALAVRA_2019-2020 (1).doc255.5 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.