Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26107
Title: Програма переддипломної (науково-дослідної) практики та методичні рекомендації щодо оформлення звітів для студентів економічного факультету напряму 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071 «Магістр з обліку і оподаткування», спеціалізації «Облік і оподаткування бізнесу»
Other Titles: Undergraduate (Research) Practice Program and Methodological Recommendations for Reporting for Students of the Faculty of Economics, Department 07 "Management and Administration", specialty 071 "Master of Accounting and Taxation", specialization "Accounting and Taxation of Business"
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Кесарчук, Галина Степанівна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шуліко, Андрій Олександрович
Keywords: Програма переддипломної (науково-дослідної) практики та методичні рекомендації нтів економічного факультету напряму 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071 «Магістр з обліку і оподаткування», спеціалізації «Облік і оподаткування бізнесу», Облік і оподаткування бізнесу, програма практики, методичні рекомендації
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Ужгород, Ужгородський національний університет
Citation: Програма переддипломної (науково-дослідної) практики та методичні рекомендації щодо оформлення звітів для студентів економічного факультету напряму 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071 «Магістр з обліку і оподаткування», спеціалізації «Облік і оподаткування бізнесу»/ Укладачі: Й.Я. Даньків, О.Ю. Йолтуховська, Г.С. Кесарчук, В.К. Макарович, А.О. Шуліко.
Series/Report no.: Методичні рекомендації;
Abstract: Програма практик студентів економічного факультету спеціальності 071 «Магістр з обліку і оподаткування», спеціалізації «Облік і оподаткування бізнесу» є основним учбово-методичним документом, який визначає мету, завдання, зміст та строки їх проведення. Вона забезпечує єдиний комплексний підхід до організації практичної виробничої підготовки студентів до майбутньої трудової діяльності на засадах системності і безперервності їх навчання
Description: Програма переддипломної (науково-дослідної) практики та методичні рекомендації щодо оформлення звітів спеціалізації «Облік і оподаткування бізнесу»
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26107
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.