Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26152
Title: ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ: ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
Other Titles: STATE SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE REGION: EXPERIENCE FROM FOREIGN COUNTRIES
Authors: Газуда, Леся Михайлівна
Довба, Іванна Василівна
Keywords: інновація, інноваційний розвиток, інноваційно активні країни та регіони, розвиток регіону, зарубіжний досвід, державне забезпечення інноваційного розвитку регіону
Issue Date: 2018
Citation: Газуда Л.М., Довба І.В. Державне забезпечення інноваційного розвитку регіону: досвід зарубіжних країн / Л.М. Газуда, І.В. Довба // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. - Ужгород, - 2018. - 96-100.
Series/Report no.: Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство;
Abstract: У статті представлено результати аналізу особливостей розвитку інноваційно активних країн світу та їх регіонів шляхом порівняння їхнього інноваційного розвитку та форм його державного регулювання. Сформовано рейтинг найбільш інноваційних країн світу, які перебувають на різних рівнях економічного розвитку. Розглянуто осо- бливості державного регулювання інноваційного розвитку регіонів у Швейцарії, Нідерландах, Швеції, Великобританії, США, Данії, Німеччині та інших країнах. За результатами узагальнення зарубіжного досвіду сформульовано напрями вдосконалення державного забезпечення інноваційного розвитку регіонів України. Ключові слова: інновація, інноваційний розвиток, інноваційно активні країни та регіони, розвиток регіону, зарубіжний досвід, державне забезпечення інноваційного розвитку регіону.
The article presents the results of the analysis of the peculiarities of the development of innovative-active countries of the world and their regions by comparing their innovative development and forms of public administration. The rating of the most innovative countries of the world, which are at different levels of economic development, is formed. Features of state regulation of innovative development of regions in Switzerland, the Netherlands, Sweden, Great Britain, the USA, Denmark, Germany and other countries are considered. As a result of the generalization of foreign experience, the directions of improvement of the state provision of innovative development of the regions of Ukraine are formulated. Key words: innovation, innovative development, innovative active countries and regions, development of the region, foreign experience, state support for innovative development of the region.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/26152
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджментуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.