Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2671
Title: Economic Transformation: Characteristics and Setting Priorities
Authors: Курей, Оксана Андріївна
Keywords: економічна трансформація, Трансформація,, постіндустріальне суспільство, лібералізація, перехідна економіка, трансформаційна економіка
Issue Date: 2013
Publisher: Nauka i Studia
Citation: Kurej О. Economic Transformation: Characteristics and Setting Priorities / Kurej О. // Nauka i studia. − 2013. − NR 36 (104) 2013 − P.19-24
Abstract: В статті автор аналізує основні тенденції, притаманні сучасним трансформаційним економікам. Головна увага акцентується на важливості дослідження перехідних економічних процесів не тільки від адміністративно-командної економіки до ринкової, але й від індустріального суспільства до постіндустріального в загальносвітових масштабах. В роботі конкретизовані основні ознаки трансформаційних перетворень, показники, що свідчать про ступінь завершеності цих перетворень.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2671
ISSN: 1561-6894
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kurei O Economic Transformation.pdfОсновна стаття137.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.