Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2672
Title: Якість ведення бізнесу та конкурентоспроможність національної економіки
Authors: Курей, Оксана Андріївна
Черленяк, Іван Іванович
Keywords: конкурентоспроможність економіки, конкурентоспроможність, індекс легкості ведення бізнесу, індекс глобальної конкурентоспроможності, інститут конкуренції, національне господарство
Issue Date: 2014
Publisher: Херсонський державний університет; Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Курей О.А. Якість ведення бізнесу та конкурентоспроможність національної економіки / Черленяк І.І., Курей О.А. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». − 2014. – Вип.6,Ч.2. − С.76-80
Abstract: У статті досліджено поняття конкурентоспроможності національної економіки країни. Визначені та проаналізовані рівні індексів-показників конкурентоспроможності національної економіки та легкості ведення бізнесу окремих країн, проведене їх порівняння. Обґрунтована роль інституту конкуренції у трансформації економічного механізму, а також необхідність створення системи комплексної оцінки внутрішньокраїнової конкурентоспроможності та якості ведення бізнесу.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2672
ISSN: 2307-8030
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри бізнес-адміністрування, маркетингу та менеджменту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Черленяк_Курей_Стаття_якість_ведення_бізнесу.pdfОсновна стаття291.93 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.