Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2690
Title: Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму в Балтійському регіоні (на прикладі Латвії)
Authors: Чир, Надія Вікторівна
Keywords: Основні концепції, проблеми та завдання туристичного країнознавства, Ключові слова: рівень конкурентоспроможності у сфері туризму, динаміка в’їзного туризму, географія в’їзного туризму, туристичні витрати, пріоритетні вектори розвитку.
Issue Date: May-2015
Publisher: Луцьк : Вежа-Друк
Citation: Актуальні проблеми країнознавчої науки : матеріали ІІ Міжнар.наук.-практ. Інтернет-конференції (м. Луцьк, 14-15 травня 2015 р.) / за ред. В.Й. Лажніка. - Луцьк : Вежа-Друк, 2015. - 192 с.
Abstract: Розглянуто деякі аспекти розвитку міжнародного туризму в Латвії. Проаналізовано динаміку туристичних прибуттів в країну, географію в’їзного туризму, динаміку витрат іноземних туристів в розрізі окремих країн. Виділено види і форми туризму, які розвиваються випереджальними темпами на основі наявного туристично-рекреаційного потенціалу. Окреслено пріоритетні вектори розвитку туризму в Латвії.
Type: Text
Dataset
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2690
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри туризмуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.