Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2744
Title: Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікуванн ВІЛ
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Мулеса, Оксана Юріївна
Keywords: Інформаційні технології, група високого ризиу інфікування ВІЛ, оціночна чисельність, інформаційно-аналітична система
Issue Date: 2013
Citation: Миронюк І. С. Застосування інформаційних технологій для вирішення задачі оцінки чисельності представників груп високого ризику інфікування ВІЛ / І. С. Миронюк, О. Ю. Мулеса // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров'я України. Науково-практичний журнал. 2013. 3 (57)/ 2013. с. 55-63.
Abstract: В роботі представлено оригінальну методику визначення оціночної чисельності груп високого ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні. Дана методика лягла в основу розробленої інформаційно-аналітичної системи, яка у процесі прийняття рішень забезпечує врахування як доступних об’єктивних джерел інформації, так і суджень експертів. Запропонована інформаційно-аналітична система заснована на використанні методів теорії прийняття рішень, методології послідовного аналізу варіантів, з використанням апарату нечітких множин, які є більш прийнятними до застосування при проведенні визначення чисельності груп високого ризику інфікування ВІЛ на регіональному рівні, ніж класична методологія комплексного підходу з використанням статистичної та соціологічної інформації та її аналіз методом коефіцієнтів, яка застосовується для проведення оцінок на національному рівні.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/2744
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри кібернетики і прикладної математики
Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10191408_VSG_2013_3_12 (3).pdf738.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.