Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29312
Title: Застосування модифікованої методики преперитонеальної алогерніопластики в хірургічному лікування первинних пахвинних гриж
Authors: Саволюк, С.І.
Лисенко, В.М.
Крестянов, М.Ю.
Глаголєва, А.Ю.
Завертиленко, Д.С.
Keywords: пахвинна грижа, алегорніопластика, преперитонеальний простір, електрозварювання, inguinal hernia, alohernioplasty, preperitoneal space, electric welding
Issue Date: 2018
Publisher: ТОВ "Поліграфцентр "Ліра"
Citation: Застосування модифікованої методики преперитонеальної алогерніопластики в хірургічному лікування первинних пахвинних гриж [Текст] / С. І. Саволюк, В. М. Лисенко, М. Ю. Крестянов та ін. // Науковий вісник Ужгородського університету : серія: Медицина / редкол.: С.С.Філіп та ін. – Ужгород : ПП "Ліра", 2018. – №Вип. 2 (58). – С. 53–57. – Бібліогр.: с. 56–57 (9 назв).
Abstract: У роботі встановлено переваги застосування модифікованої техніки лапароскопічної преперитонеальної алогерніопластики без фіксації сітки в передочеревинному просторі з реконструкцією дефекту очеревинної кишені методом електрозварювання. Виявлено скорочення тривалості оперативного втручання, терміну перебування в стаціонарі та періоду відновлення зі зменшенням необхідності введення анальгетиків у післяопераційному періоді в порівнянні з відкритою пахвинною алогерніопластикою за Ліхтенштейном. Високочастотне зварювання країв очеревини в експерименті визначено безпечним та надійним методом закриття преперитонеального простору.
Study results have established benefits of modified laparoscopic techniques of preperitoneal alohernioplasty without mesh fixation to the preperitoneal space with the reconstruction of the preperitoneal flap defect with welding technology. Reduction of surgery duration, length of hospital stay and recovery period with a decrease in the need to analgetic administration in the postoperative period compared with open inguinal Lichtenstein alohernioplasty was demonstrated. High-frequency welding of the peritoneum edges determined to be safe and reliable method of preperitoneal space closure in experiment.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/29312
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Медицина. Випуск 2 (58) - 2018Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.