Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31220
Title: Формування товстокишкового анастомозу з метою забезпечення високого рівня механічної міцності та герметичності
Other Titles: Formation of the colon anastomosis in order to provide high level of mechanical strength and hermeticity
Формирование толстокишечного анастомоза с целью обеспечения высокого уровня механической прочности и герметичности
Authors: Дутко, Олександр Олександрович
Русин, Василь Іванович
Чобей, Степан Михайлович
Keywords: внутрішньокишковий тиск, анастомоз, неспроможність анастомозу, товста кишка
Issue Date: 28-Feb-2020
Publisher: Харківська хірургічна школа
Citation: Формування товстокишкового анастомозу з метою забезпечення високого рівня механічної міцності та герметичності / Русин В.І., Чобей С.М., Дутко О.О. // Харківська хірургічна школа. – 2020. - №2(101). – С. 127-133.
Abstract: Мета дослідження. Розпрацювання та впровадження способу створення товсто-товстокишкових анастомозів з метою покращення їхньої механічної міцності та герметичності. Матеріали і методи. Проведено порівняльне морфологічне дослідження оригінального та традиційного двохрядного товстокишкового анастомозів, а також оцінка їх механічної міцності і біологічної непроникності в експерименті на 18 кроликах. Оцінку механічної міцності визначали за допомогою методики пневмопресії. Оцінку біологічної герметичності визначали методом посіву промивних вод з ділянки анастомозу на поживні середовища, видову ідентифікацію виділених мікроорганізмів за допомогою тест-систем та вираховування кількості колонієутворюючих одиниць кількісним методом. Результати дослідження та їх обговорення. Механічна міцність однорядного ручного внутрішньовузлового товстокишкового анастомозу вища на 66,3-85,4% відповідно першої та сьомої доби спостережень у порівнянні з двохрядним ручним анастомозом. При визначенні біологічної герметичності у дослідній групі, у якій виконували товстокишковий анастомоз в оригінальній методиці, посіви були стерильні в усі терміни забору, тоді як у контрольній групі, де формувався традиційний двохрядний ручний анастомоз, тільки з сьомої доби усі посіви були стерильними. Висновки. Механічна міцність однорядного ручного внутрішньовузлового товстокишкового анастомозу атравматичною ниткою 4/0 без прошивання слизової прогресивно вища на 66,3-85,4% відповідно першої та сьомої доби спостережень у порівнянні з двохрядним ручним анастомозом. Біологічна герметичність однорядного ручного внутрішньовузлового товстокишкового анастомозу складає 100% проти двохрядного ручного, виконаного в класичному варіанті (28,5%).
Description: Посилання на номер журналу https://surgical-school.com.ua/index.php/journal/issue/view/38
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31220
ISSN: 2308-7005
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри хірургічних хвороб

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ХХШ_2_2020_ver_6-сторінки-127-133.pdf576.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.