Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 50. Том 1. - 2018 : [33] Главная страница коллекции Просмотр статистики

Logo

Просмотр
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 33
Дата выпускаНазваниеАвтор(ы)
2018ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВЗАЄМОДІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРим, О. М.
2018ЛІЦЕНЗІЙНІ ТРАНСПОРТНІ ПРОЦЕДУРИ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИКлепікова, О. В.
2018ПРЕДМЕТ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНСТИТУТУ АРБІТРАЖНОГО УПРАВЛІННЯ ЯК СКЛАДНИКА ПРАВА НЕСПРОМОЖНОСТІ (БАНКРУТСТВА)Кабенок, Ю. В.
2018ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО СТАТУСУ УЧАСНИКІВ ФРАУДАТОРНИХ АКТІВ У ПРОЦЕДУРІ БАНКРУТСТВАГрабильнікова, О. А.; Дрозд, В. Р.
2018ПРАВО НА ЗАХИСТ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО СУДОЧИНСТВАГоша, І. О.
2018КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ОБМЕЖЕННЯ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛНОСТІГончаренко, О. М.
2018ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ ЗАХИСТОМ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ АКЦІОНЕРІВБігняк, О. В.
2018ЕМІТЕНТ ЯК УЧАСНИК РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІЗ КРАЇНАМИ ЄВЩока, С. В.
2018ПІДСТАВА ВИНИКНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ: ДЕЯКІ АСенюта, І. Я.
2018ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ КАТЕГОРІЙ «ЗЛИТТЯ» ТА «ПРИЄДНАННЯ» У НАЦІОНАЛЬНОМУ ТА ЗАРУБІЖНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ: ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТСаветчук, В. М.
2018МОМЕНТ ВИНИКНЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ ЗАСНОВНИКІВ ТА УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ТНечитайло, Т. О.
2018ПРАВОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПОЗОВУ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІНемеш, П. Ф.
2018ЗАБЕЗПЕЧУВАЛЬНІ ЗАХОДИ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ СПРАВ МІЖНАРОДНИМ КОМЕРЦІЙНИМ АРБІТРАЖЕММисишин, А. В.
2018КУЛЬТУРНІ ЦІННОСТІ ЯК ОБ’ЄКТИ СПАДКОВОГО ПРАВАМартинюк, Т. М.
2018ЩОДО ПИТАННЯ ПРО УМОВИ ВИНИКНЕННЯ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАПОДІЯННЯ ШКОДИ ТЕРОРИСТИЧНИМ АКТОММамушкіна, А. І.
2018ПРАВО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ НА СВОБОДУ ПЕРЕСУВАННЯЛевицький, М. О.
2018ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ПІДСТАВ ПРИМУСОВОГО ПРИПИНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИКрупник, Р. В.
2018ДЕЯКІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В УМОВАХ СУЧАСНОСТІКоваленко, І. А.
2018ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ СПІВАВТОРІВ У РАЗІ СТВОРЕННЯ ТВОРУ НАУКИ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВОГО ДДюкарєва, К. Ю.
2018ЩОДО ПИТАНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІВербицька, А. О.
Ресурсы коллекции (Сортировка по Даты сохранения в по убыванию порядке): 1 по 20 из 33
Подпишитесь на эту коллекцию, чтобы ежедневно получать уведомления по электронной почте о новых добавлениях RSS Feed RSS Feed RSS Feed