Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31402
Title: ЗВІТ З ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Будівництво закладу громадського харчування з виробничо -складськими приміщеннями за адресою вул.Духновича Олександра,89А в м. Мукачево Закарпатської області
Authors: Пересоляк, Владислав Юрійович
Романко, Володимир Олександрович
Пересоляк, Галина Василівна
Яким, Володимир Володимирович
Keywords: звіт, оцінка вплмву на навколишнє середовище, детальний план
Issue Date: Sep-2020
Citation: В.Пересоляк ,В.Романко,Г.Пересоляк ,В.ЯкимЗВІТ З ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ Будівництво закладу громадського харчування з виробничо -складськими приміщеннями за адресою вул.Духновича Олександра,89А в м. Мукачево Закарпатської області Ужгород -2020 С.33
Abstract: ОВНС є визначення доцільності і прийнятності планованої діяльності і обгрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища. Матеріали ОВНС надаються у складі проектної документації уповноваженим державним органам для експертної оцінки і повинні всебічно характеризувати ре¬зультати оцінки впливів на природне, соціальне, включаючи життєдіяльність насе¬лення, і техногенне середовище (далі - навколишнє середовище) та обґрунтовувати допустимість планованої діяльності.
Description: СПИСОК ВИКОРИСТАННОЇ ЛІТЕРАТУРИ 1. Закон України «Про оцінку впливу на довкілля»; 2. Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»; 3. Закон України «Про відходи»; 4. Закон України «Про охорону атмосферного повітря»; 5. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 6. Водний кодекс України; 7. Земельний кодекс України; 8. Закон України «Про охорону культурної спадщини»; 9. Закон України «Про меліорацію земель»; 10. ПКМУ від 13.12.2017 р. № 989 «Про затвердження порядку проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля»; 11. ПКМУ від 13.12.2017 р. № 1026 «Про затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля та Порядку ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля»; 12. ДСП 173-96. Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів, затверджені Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 р. № 173.; 13. ДСТУ 2730:2015 «Захист довкілля. Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії»; 14. ВНД 33-5.5-09-2001 «Система контролю якості зрошувальних і забрудненості дренажних та скидних вод»; 15. Наказ Державного комітету України по земельних ресурсах «Про затвердження переліку особливо цінних груп ґрунтів» від 06.10.2003 р. № 245; 16. «Положення про моніторинг ґрунтів на землях сільськогосподарського призначення», затверджене Наказом Міністерства аграрної політики України від 26.02.2004 р. № 51; 17. ОНД-86. Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий. Утверждены Председателем Государственного комитета СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. № 192, 04.08.1986; 18. «Інструкція з організації та здійснення моніторингу зрошувальних та осушуваних земель», затверджена Наказом Державного комітету України по водному господарству № 108 від 16.04.2008 р.; 19. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 «Будівельна кліматологія»; 20. «Гранично допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджені в.о. головного державного санітарного лікаря України С. В. Протасом 03.03.2015 р.; 21. «Список орієнтовних безпечних рівнів впливу (ОБРВ) хімічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (Постанова Державного санітарного лікаря України від 15.04.13 р. № 9); 22. Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені Наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України № 309, 27.06.2006; 23. ДК 005-96. Державний класифікатор відходів. - Київ: Держстандарт України 24. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.12.2008 р № 1070 «Про затвердження Правил надання послуг з вивезення побутових відходів»; 25. ДБН Д.1.1-4-2000 «Вказівки щодо використання ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи»; 26. Методичні рекомендації МР 2.2.12-142-2007. Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря. Наказ МОЗ України № 184 від 13.04.07; 27. Збірник показників емісії (питомих викидів) забруднюючих речовин в атмосферне повітря різними виробництвами. УкрНЦТЕ, 2004 р.; 28. «Методика розрахунку викидів забруднюючих речовин і парникових газів у повітря від транспортних засобів», Київ, 2008 р., затверджена наказом Держкомстату України № 452 від 13.11.2008 р.; 29. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неогранизованных источников в промышленности строительных материалов. Новороссийск, 1982 г.; 30. Показники емісії (питомі викиди) забруднюючих речовин від процесів електро-, газозварювання, наплавлювання, електро-, газорізання та напилювання металів», Інститут гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва, м. Київ, 2003 р.; 31. ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму»; 32. ДСТУ-Н Б В.1.1-35:2013 «Настанова з розрахунку рівнів шуму в приміщеннях і на територіях»; 33. ДСТУ-Н Б.В.1.1 -33:2013 «Настанова з розрахунку та проектування захисту від шуму сельбищних територій»; 34. ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації»; 35. ДСТУ 4277- 04 «Норми і методи вимірювання вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів, що працюють на бензині або газовому паливі»; 36. ДСТУ 4276-04 «Норми і методи вимірювань димності у відпрацьованих газах автомобілів з дизелями або газодизелями»; 37. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.2008 р. № 212 «Про затвердження критеріїв розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)»; 38 «Порядок визначення величин фонових концентрацій забруднювальних речовин в атмосферному повітрі», затверджений Наказом Мінприроди України 30.07.2001 р. № 286 39 В. Ю. Пересоляк, М. М. Ходанич. Моніторинг ґрунтів Закарпаття. Монографія. Ужгород.с.110 Видавництво «ТУРпрес»,2013
Type: Text
Publication type: Звіт
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31402
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри землевпорядкування та кадастру

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
РОЗДІЛ ОЦІНКА ВПЛИВУ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ (1).docx1.88 MBMicrosoft Word XMLView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.