Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31553
Title: Законодавча реглемнтація забов’язань з надання послуг за участю пасажирів за договором перевеження в міському та приміському сполученні
Authors: Ніколаєнко, І. Р.
Keywords: споживач, пасажир, зобов’язання за договором перевезення пасажира, договір перевезення, відповідальність за договором перевезення пасажира, захист цивільних прав
Issue Date: 2019
Publisher: Вид-во "Гельветика"
Abstract: Стаття присвячена дослідженню специфіки правовідносин з перевезення пасажирів у міському та приміському сполученнях та особливостей їх цивільно-правового регулювання. На переконання автора, особливості цих право- відносин зумовлені особливостями організації транспортного процесу в містах і передмісті, особливостями експлу- атації транспорту й накладають відбиток на механізм їх правового регулювання. Розуміння цих структур, а також транспортних традицій дає змогу вирішувати питання модернізації механізму правового регулювання правовідно- син, удосконалення законодавства, забезпечення прав пасажира через створення необхідних гарантій належного виконання перевізниками своїх зобов’язань, а в необхідних випадках захисту прав пасажирів.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/31553
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ. Серія: Право. Випуск 54. Том 1. - 2019Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.