Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32532
Title: Використання мультимедійних технологій у вивченні фразеологізмів на заняттях з української мови як іноземної
Other Titles: Usage of the multimedia technologies in studing phraseology аt the classes of ukrainian language as a foreign
Authors: Азарова, Л. Є.
Пустовіт, Т. М.
Горчинська, Л. В.
Keywords: мультимедійні технології, українська мова як іноземна, мультиплікаційний фільм, короткометражний фільм, студенти-іноземці, фразеологія, передтекстові, притекстові, післятекстові завдання
Issue Date: 2020
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Азарова, Л. Є. Використання мультимедійних технологій у виіченні фразеологізмів на заняттях з української мови як іноземної / Л. Є. Азарова, Т. М. Пустовіт, Л. В. Горчинська // Закарпатські філологічні студії. – Ужгород : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – Т. 1, №Вип. 13. – С. 7-11. – Рез., укр., англ. – Бібліогр: с. 11 (11 назв).
Abstract: У статті розглянуто особливості використання інноваційних мультимедійних технологій під час вивчення фразеології на заняттях з української мови як іноземної. Виділено аудіовізуальний метод як найбільш доступний для використання та дієвий, оскільки відеоматеріали забезпечують високу інформативну ємність матеріалу, наочне наповнення уроку, підвищують інтенсивність та якість проведення заняття, стимулюють пізнавальну активність студентів, надають можливості для формування мовної, мовленнєвої, соціокультурної компетенції. Зосереджено увагу на особливостях презентації української фразеології у групі іноземних студентів на матеріалі мультиплікаційного короткометражного фільму. Авторами доведено, що лінгвокультурологічний аспект автентичного відеоматеріалу сприяє кращому формуванню комунікативної компетенції іноземних студентів. Проаналізовано найбільш вживані фразеологічні одиниці, що мають яскраво виражене емоційно-експресивне забарвлення і здавна вважаються однією зі специфічних рис кожної мови. З’ясовано, що українські фразеологізми є вдалим засобом прикраси або надання соціальної оцінки тексту, оскільки в багатьох фразеологізмах розкрито позитивне ставлення до праці, освіти, науки, а також засуджуються боягузтво, егоїзм, жадібність, брехливість та інші людські вади. Запропоновано методичні матеріали до заняття із використанням сучасного короткометражного мультиплікаційного фільму, перегляд якого супроводжено передтекстовими, притекстовими та післятекстовими завданнями, спрямованими на засвоєння фразеологічних одиниць та їх активне використання в спілкуванні. Стверджено, що застосування інноваційних технологій під час вивчення фразеологізмів студентами-іноземцями сприяє їхній адаптації в україномовному середовищі, дає змогу розширити знання про національну культуру народу, мову якого вони вивчають
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/32532
Appears in Collections:Закарпатські філологічні студії Випуск 13 Том 1 2020Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.