Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34311
Title: Програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо оформлення звіту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітньої програми "Облік і оподаткування бізнесу"
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Макарович, Вікторія Костянтинівна
Шуліко, Андрій Олександрович
Keywords: облік і оподаткування, організація обліку, обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки, стратегічний аналіз
Issue Date: Mar-2021
Publisher: УжНУ
Citation: Програма виробничої практики та методичні рекомендації щодо оформлення звіту для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня з галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітньої програми "Облік і оподаткування бізнесу" / Укладачі: Й.Я. Даньків, О.Ю. Йолтуховська, В.К. Макарович, А.О. Шуліко. – Ужгород: ДВНЗ «Ужгородський національний університет», 2021. – 27 с.
Abstract: Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення здобувачів вищої освіти програмою виробничої практики за фахом та методичними рекомендаціями щодо проходження виробничої практики за фахом, як невід’ємної складової професійної підготовки у ЗВО. У навчально-методичному виданні викладено матеріал необхідний для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 "Облік і оподаткування", освітньої програми: «Облік і оподаткування бізнесу», що оптимізує та роз’яснює процес проходження виробничої практики під час навчання в університеті.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/34311
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудиту

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ_МАГІСТРИ_ 2021-2022.pdf487.65 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.