Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35459
Title: Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів за напрямом підготовки: 07 «Управління та адміністрування» , спеціальністю: 071 “Облік і оподаткування”, спеціалізацією «Облік і оподаткування бізнесу» та «Бізнес-консалтинг»
Other Titles: Methodical instructions for writing a term paper in the discipline "Organization of Accounting" for students in the field of training: 07 "Management and Administration", specialty: 071 "Accounting and Taxation", specialization "Accounting and Taxation of Business" and "Business Consulting"
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Кесарчук, Галина Степанівна
Вакаров, Василь Михайлович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Вакарова, Беатриса Василівна
Keywords: Організація обліку, курсова робота,
Issue Date: 2-Sep-2020
Publisher: Кафедра обліку і аудиту ДВНЗ "УжНУ" (електронний ресурс)
Citation: Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисципліни «Організація обліку» для студентів за напрямом підготовки: 07 «Управління та адміністрування» , спеціальністю: 071 “Облік і оподаткування”, спеціалізацією «Облік і оподаткування бізнесу» та «Бізнес-консалтинг». Навчально-методичний посібник. - Електронний ресурс, 2020.- 41 с. (2,5 д.а.)
Series/Report no.: Навчально-методичне видання;
Abstract: Завершальним етапом вивчення курсу „Організація обліку” є написання курсового проекту. Мета і завдання методичних вказівок для написання курсового проекту розвивати необхідні навички та знання з теорії і практики ведення обліку на підприємствах різних форм власності, вивчення методики організації обліку та використання прогресивних форм і національних стандартів. Методичні вказівки для написання курсових робіт передбачають виконання робіт по основних темах курсу, причому викладення матеріалу побудоване таким чином, що формуються основоположні принципи, методи та положення, за допомогою яких здійснюється побудова і організація обліку на підприємстві та наводяться практичні дані щодо конкретного досліджуваного підприємства.
Description: Рекомендації з виконання курсової роботи з курсу "Організація обліку".
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35459
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.