Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35461
Title: Облік і звітність в оподаткуванні: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання.
Other Titles: Accounting and reporting in taxation: guidelines for course work for students majoring in 071 "Accounting and Taxation" full-time and part-time.
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Йолтуховська, Оксана Юріївна
Кесарчук, Галина Степанівна
Keywords: Облік, звітність, оподаткування, курсова робота
Issue Date: 2-Sep-2020
Publisher: Кафедра обліку і аудиту ДВНЗ "УжНУ" (електронний ресурс)
Citation: Облік і звітність в оподаткуванні: методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання. Навчально-методичний посібник. - ДВНЗ «УжНУ», 2020.- 29с. (Електронний ресурс: http://koa.16mb.koa)
Abstract: Курсова робота - це важлива складова частина, елемент навчального процесу у вищому навчальному закладі; самостійна навчально-дослідна робота студента, яка виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення набутих під час навчання знань, та їх застосування до комплексного вирішення фахових завдань на практиці. За час виконання курсової роботи можна виявити здатність студента самостійно осмислити проблему, творчо, критично її дослідити; вміння збирати, аналізувати і систематизувати літературні джерела; здатність застосовувати отримані знання при вирішенні практичних завдань; формулювати висновки, пропозиції і рекомендацій з предмета дослідження. Є можливість проконтролювати вміння студента правильно організувати свою дослідницьку роботу та оформити її результати.
Description: Рекомендації щодо підготовки курсової роботи з курсу "Облік і звітність в оподаткуванні"
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35461
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.