Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35467
Title: Методичні рекомендації щодо програми виробничої практики та оформлення звітів для студентів з напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Бізнес-консалтинг», другого магістерського рівня підготовки
Other Titles: Methodical recommendations on the program of industrial practice and preparation of reports for students in the field of training 07 "Management and Administration", specialty 071 "Accounting and Taxation", educational and professional program "Business Consulting", the second master's level of training
Authors: Даньків, Йосип Якимович
Колісник, Галина Миколаївна
Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Шеверя, Ярослав Вікторович
Шуліко, Андрій Олександрович
Шулла, Роман Степанович
Keywords: Виробнича практика, магістр, ОПП Бізнес-консалтинг
Issue Date: 16-Mar-2021
Publisher: Кафедра обліку і аудиту ДВНЗ "УжНУ" (електронний ресурс)
Citation: Методичні рекомендації щодо програми виробничої практики та оформлення звітів для студентів з напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньо-професійна програма «Бізнес-консалтинг», другого магістерського рівня підготовки: Навчально-методичний посібник. - Кафедра обліку і аудиту ДВНЗ «УжНУ», 2021.- 38 с. / Електронний ресурс: http://koa.16mb.koa . -Колісник Г.М., Слюсаренко В. Є., Р. С. Шула, Шеверя Я.В., Шуліко А.О
Series/Report no.: Навчально-методичне видання;
Abstract: Виробнича практика є невід’ємною складовою освітньо-професійної підготовки магістрів і передбачена навчальним планом ДВНЗ «Ужгородський національний університет» для студентів денної та заочної форми навчання для студентів з напряму підготовки 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Бізнес-консалтинг», рівень підготовки: магістр. Освітня програма для магістрів за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», спеціалізації «Бізнес-консалтинг» передбачає підготовку фахівців, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері професійної діяльності з надання консалтингових (дорадчих) послуг із питань обліку, аналізу, аудиту, контролю, оподаткування, застосування сучасних інформаційних технологій та розвитку соціальної сфери, підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок ведення прибуткового бізнесу, а також у процесі досліджень та/або здійснення інновацій, що характеризуються невизначеністю умов і вимог. За освітньо-професійною програмою підготовки магістри належать до фахівців вищого рівня. Підготовка магістра передбачає проходження виробничої практики та написання і захист звіту з виробничої практики.
Description: Рекомендації щодо проходження виробничої практики магістерської підготовки з ОПП "Бізнес-консалтинг".
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/35467
Appears in Collections:Навчально - методичні видання кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.