Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36082
Title: Оцінка каріозних уражень зубів за критерієм індексу ICDAS II. Актуальні проблеми сучасної медицини
Authors: Мельник, Володимир Семенович
Горзов, Людмила Федорівна
Мельник, Софія Володимирівна
Дуганчик, Ян Іванович
Keywords: карієс зубів, профілактика, лікування, прогнозування, система ICDAS II
Issue Date: 2021
Publisher: Вісник Української медичної стоматологічної академії.
Citation: Мельник В.С., Горзов Л.Ф., Мельник С.В., Дуганчик Я.І. Оцінка каріозних уражень зубів за критерієм індексу ICDAS II. Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії.- Том 21,Випуск 1 (73), 2021- С. 76-80.
Abstract: Вступ. Найбільшу кількість інформацї про каріозний процес включає система ICDAS II (International Caries Detection and Assessment System) яка є доказово обгрунтованою для клінічного візуального виявлення карієсу і дає можливість визначити стадію і глибину каріозного процесу, починаючи від перших каріозних змін у емалі і до очевидної порожнини в дентині зуба, розробленою групою провід- них фахівців у галузі карієсології. Результати, отримані при визначенні індексу ICDAS I, сприяють прийняттю клінічного рішення в виборі методів профілактики і лікування, а також прогнозування каріозного процесу. Мета дослідження: оцінити поширеність та інтенсивність початкового каріє- су зубів у пацієнтів, використовуючи критері індексу ICDAS II. Матеріали та методи дослідження. Всього було обстежено 32 пацієнтів віком від 12 до 25 років. У ході стоматологічного обстеження вивчена та дана оцінка поширеності карієсу зубів з використанням Міжнародної системи виявлення й оцінки карієсу- ICDAS II. Дані клінічних спостережень фіксували в картах обстеження стану ро- тової порожнини запропоновані Фондом IСDAS для епідеміологічних досліджень, які дозволяють проводити реєстрацію стану твердих тканин зуба за допомогою шести кодів: трьох-для оцінки каріозних змін в емалі та трьох-для оцінки каріозних змін у дентині в послідовності наростання іх вираженості. Статистичну обробку результатів здійснювали, використовуючи t-критерій Стьюдента. Результати дослідження. Каріозні ураження були виявлені у всіх учасників дослідження, х загальна кількість дорівнювало 285, серед яких 140 (49, 1%)-з кодом 1 і 145 (50,8%)-з кодом 2 по ін- дексу ICDAS. В середньому, на кожного з обстежених приходилось по 9,28 + 0,67 вогнищ демінералі- зацї емалі. Середня кількість вогнищ ураження з кодами 1 і2 за індексом ICDAS було відповідно- 4,54 + 0,51 i 4,74 + 0,38 (р» 0,05). Середня інтенсивність каріесу зубів збільшувалася з віком- від 8,29 + 0,83- у 12-15-річних до 9,39 + 1,20 у 18-25-річних (р» 0,05), в основному, за рахунок збільшення середньої кількості осередків ураження з кодом 1 по індексу ICDAS. Переважно каріозні ураження визначали на жувальних поверхнях зубів, іх загальна кількість склала 159 (55,7%). На вестибулярну та оральну частину поверхонь зубів приходилось 101 (35,4%) уражень карієсу, на апроксимальних поверхнях було виявлено 25 (8,9%) осередків ураження. Середня інтенсивність карієсу, виявленого на жувальних поверхнях зубів, склала 5, 15 + 0,49 і була достовірно більше, ніж на вестибулярних та оральних (3,33 + 0,57, р <0,05) і проксимальних (0,79+ 0, 20, р <0,001) поверхнях. Висновок. Отри- мані результати продемонстрували високу інтенсивність каріозних уражень, з перевагою іх в активній стаді, у двох обстежених вікових групах. Це свідчить про доцільність застосування діагностичних критерив індексу ICDAS для раннього виявлення початкових форм карієсу i іх своечасного лікування.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/36082
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри дитячої стоматології

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стаття Вісник Полтава.pdf507.27 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.