Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37374
Title: Про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінки якості освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю «громадське здоров’я»
Authors: Слабкий, Геннадій Олексійович
Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Білак-Лук'янчук, Вікторія Йосипівна
Маркович, Володимир Петрович
Keywords: громадське здоров'я, магістри, стейкхолдери, якість освіти
Issue Date: 2020
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Про моніторинг стейкхолдерів щодо оцінки якості освітніх програм підготовки магістрів за спеціальністю «громадське здоров’я» : методичні рекомендації. / укл. : Г. О. Слабкий, І. С. Миронюк, В. В. Брич та інш.; рец. : О. В. Любінець, І. А. Голованова. — Ужгород, 2020. — 10 с.
Abstract: Моніторинг стейкхолдерів є невід’ємною складовою забезпечення якості підготовки магістрів за спеціальністю 229 «Громадське здоров’я» та подальшого високого рівня конкурентоспроможності на ринку праці.Метою моніторину стейкхолдерів є отримання об’єктивної інформації щодо якості структури та якості освітніх програм, які реалізуються в процесі підготовки магістрів громадського здоров’я, якості кадрового та методичного забезпечення освітнього процесу; якості викладання навчальних дисциплін; організації та забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти; дотримання принципів студентоцентрованого навчання; дотримання принципів академічної доброчесності; дотримання вимог із запобігання корупції у закладах вищої освіти тощо.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/37374
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри громадського здоров’я
Наукові публікації кафедри наук про здоров’яItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.