Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38271
Title: Комплексне використання засобів дистанційного навчання при вивченні дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» магістрами спеціальності 227.1. «Фізична терапія»
Authors: Миронюк, Іван Святославович
Брич, Валерія Володимирівна
Keywords: громадське здоров'я, дистанційне навчання, магістри, Фізична терапія
Issue Date: 2021
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Миронюк І. С., Брич В. В. Комплексне використання засобів дистанційного навчання при вивченні дисципліни «Громадське здоров’я з основами епідеміології» магістрами спеціальності 227.1. «Фізична терапія». / І. С. Миронюк, В. В. Брич // Актуальні питання підготовки та наукової діяльності магістрів галузі знань «Охорона здоров’я» : матеріали ІІ міжвузівської науковопрактичної конференції з міжнародною участю. (Ужгород-Житомир, 24-25 листопада 2021 р.). —Ужгород : ФОП Сабов А. М., 2021. — С.96-98.
Abstract: Підготовка магістрів за спеціальністю 227.1 «Фізична терапія» передбачає набуття компетентностей професіонала охорони здоров’я, який самостійно провадить власну професійну діяльність і є автономним компонентом системи охорони здоров’я. Дисципліна «Громадське здоров’я з основами епідеміології» забезпечує досягнення низки фахових компетентностей та програмних результатів навчання, визначених освітньо-професійною програмою. Представлено результати аналізу засобів дистанційної освіти, які використовуються для опанування компетентностей освітнього компоненту «Громадське здоров’я з основами епідеміології» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія» у ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/38271
ISBN: 978-617-7798-71-1
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри наук про здоров’я

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Засоби дист навчанн магістрів 227_тези 2021.pdf708.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.