Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4141
Title: Конкурентоспособность региона: объектно-субъектный подход
Other Titles: Regional competitiveness: objective and subjective approach
Authors: Павлыш, Э.В.
Keywords: регіон, конкуренція, конкурентоспроможність, економічні ресурси, інвестиції, інновації
Issue Date: 2015
Publisher: Видавництво УжНУ "Говерла"
Citation: Павлыш, Э. В. Конкурентоспособность региона: объектно-субъектный подход [Текст] / Э. В. Павлыш // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Економіка / редкол.: В.П. Мікловда, В.І. Ярема, В.О. Приходько та ін. – Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 1 (45) Том 1. – С. 40–43. – Бібліогр.: с. 43 (12 назв).
Series/Report no.: Економіка;
Abstract: Стаття присвячена аналізу природи конкурентоспроможності регіону з точки зору об’єкт-суб’єктного підходу до структурування міжрегіональної конкуренції. Проаналізовано сутність терміну регіон, окрес- лено рамки цього поняття з точки зору сфомульованих завдань дослідження, визначено функції конку- ренції на регіональному рівні. Систематизовано підходи до визначення конкурентоспроможності регіо- ну та запропоновано уточнення визначення даного поняття. Розглянуто міжрегіональну конкуренцію з точки зору учасників економічного змагання, об’єктів змагання та чинників перемоги окремих суб’єктів, розроблено її логіко-структурну схему. Ключові слова: регіон, конкуренція, конкурентоспроможність, економічні ресурси, інвестиції, інновації
Description: The article is devoted to the regional competitiveness analysis in terms of objective and subjective approach to structuring inter-regional economic competition. The essence of term “region” within the framework of the regional competitiveness research is analyzed, the functions of interregional economic competition are determined. Approaches to the definition of regional competitiveness are systematized, a specified definition is suggested. The objective and subjective structure of inter-regional economic competition is studied, its logical structure is developed. Keywords: region, economic competition, competitiveness, economic resources, investments, innovations
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4141
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Економіка. Випуск 1 (45) Том 1 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РЕГИОНА.pdf379.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.