Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4677
Title: Обман як дефект волі крізь призму теорії та практики
Authors: Заборовський, Віктор Вікторович
Попович, Руслана Василівна
Keywords: 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право., Ключові слова: правочин, недійсність правочину, вада волі, обман, умисел.
Issue Date: 2015
Publisher: ДВНЗ "Ужгородський національний університет"
Citation: Заборовський В.В., Попович Р.В. Обман як дефект волі крізь призму теорії та практики / В.В. Заборовський, Р.В. Попович // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. – 2015. – Вип. 33. – Т. 1. – С. 121-125. (стаття, фахове видання).
Abstract: У статті досліджується правова природа правочинів, вчинених під впливом обману. Обман розглядається як вада волі і підстава недійсності правочину. Констатується оспорюваність такого правочину. Даний правочин може бути визнаний недійсним у разі звернення особи, яка вчинила правочин, до суду. З’ясовується зміст поняття «обман», а також його особливості. Наводиться власне бачення цього поняття. Аналізуються основні ознаки обману. Констатується, що основною умовою обману є умисел. Умисел розглядається як феномен, який відрізняє правочини, вчинені під впливом обману, від інших правочинів із вадами волі. Зазначається, що обман може вчинятися в активній та пасивній формі. У дослідженні аналізується судова практика з питань недійсності правочинів, вчинених під впливом обману. Констатується важкість доведення факту обману потерпілою особою в суді.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/4677
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри цивільного права та процесуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.