Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50616
Title: Тематика та методичні поради до практичних занять з історії України для неспеціальних факультетів
Authors: Вегеш, Микола Миколайович
Чаварга, Іван Михайлович
Мельник, Василь Петрович
Федака, Сергій Дмитрович
Фенич, Володимир Іванович
Keywords: Історія України, Ужгородський державний університет, методичні поради
Issue Date: 1996
Publisher: Ужгород: Видавництво Ужгородського державного університету
Citation: Вегеш М., Мельник В., Федака С., Фенич В., Чаварга І. Тематика та методичні поради до практичних занять з історії України для неспеціальних факультетів / Міністерство освіти України, Ужгородський державний університет, кафедра історії України. Ужгород, 1996. 44 с.
Abstract: Історія України попри уявну простоту цієї дисципліни є досить складною для опанування. Вивчати близьке і знайоме в якомусь сенсі важче, ніж чуже, яке через його віддаленість легше охопити загальним поглядом, об'єктивним і неупередженим. Вітчизняна ж історія вимагає надзвичайно деталізованого, ретельного аналізу окремих своїх нюансів, бо історія як наука саме і починається з подробиць, конкретики, зчіплення живих фактів у мозаїчну картину. Вивчення історії України має в університеті свою специфіку. Студент спирається на знання, набуті в школі та в процесі підготовки до вступних іспитів. Водночас він переконується, наскільки ескізними, контурними є його попередні знання. Ілюзорна знайомість матеріалу не повинна обманювати. Завдання університетських студій - поглибити і розширити наявні знання, зробити історичне бачення об'ємним, стереоскопічним, показати історичний процес в усій його неоднозначності і суперечливості, оперти історичні уявлення та оцінки на багату джерельну базу. Цьому покликаний служити двоєдиний комплекс лекційних та практичних занять. Якщо на лекції даються основні орієнтири для самостійної роботи, а почасти і матеріал до неї, то на практичному занятті маємо вже реалізацію наслідків цієї домашньої роботи.
Type: Text
Publication type: Методичні рекомендації
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/50616
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри політології і державного управління

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20230412_083206.jpg3.1 MBJPEGView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.