Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52892
Title: АНАЛІЗ ІНІЦІАТИВ ІНСТИТУТІВ ТРЬОХСТОРОННЬОГО ПАРТНЕРСТВА
Authors: Слюсаренко, Вікторія Євгенівна
Keywords: держава, бізнес, аналіз, оцінка, громадські інституції, співробітництво
Issue Date: 2018
Publisher: Львівська політехніка
Citation: Слюсаренко, В. Є. (2018). Аналіз ініціатив інститутів трьохстороннього партнерства. Scientific Notes of Lviv University of Business and Law, 19, 103-109. .-Режим доступу: https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/57
Abstract: У даній статті проаналізовано розвиток трьохсторонньої співпраці між інститу- тами трьохстороннього партнерства у Карпатському регіоні. Досліджено основні тенденції щодо чисельності територіальних громад Карпатського регіону у розрізі областей станом на поч. 2018 року. Що стосується демографічної ситуації в регіоні, то для неї характерним є зменшення частки сільського населення, скорочення темпів природного приросту на селі, старіння населення, еміграція молоді, зростання показників народжуваності. Наведені фактори свідчать про те, що трудові ресурси Карпатського регіону поступово зменшуються, відповідно погіршується і професійна кваліфікація наявного населення. Також досліджено динаміку кількості закладів освіти Карпатського регіону за період 2013-2017 років, одиниць та динаміку валового регіонального продукту Карпатського регіону за період 2013-2017 років. У контексті нашого дослідження важливого значення набуває питання ініціативності інститутів трьохстороннього партнерства. Розглянувши основні показники діяльності кожного з секторів (держави, громадськості та бізнесу) трьохстороннього партнерства, наразі перейдемо до аналізу їх ініціативності, яка проявляється в обсягах вкладених інвестицій в розвиток Карпатського регіону.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/52892
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри обліку і аудитуItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.