Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5355
Title: Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001 – 2006 рр.)
Other Titles: Ukrainian-czeck cooperation in the tourism spheres (2001-2006).
Authors: Корсак, Роман Володимирович
Keywords: Україна, Чехія, туризм, співробітництво у сфері туризму, угода, Європейський Союз
Issue Date: 2011
Publisher: Видавництво УжНУ «Говерла»
Citation: Корсак, Р. В. Українсько-чеське співробітництво у сфері туризму (2001-2006 рр.) [Текст] / Р. В. Корсак // Науковий вісник Ужгородського університету : Серія: Історія / [Ред.кол.: Вегеш М.М. (гол. ред.) та ін.]. – Ужгород : Видавництво УжНУ «Говерла», 2011. – Вип. 27. – С. 222–226. – Рез. – рос., англ. – Бібліогр.: с. 225–226 (9 назв).
Series/Report no.: Історія;
Abstract: В статті досліджується процес розвитку українсько-чеського співробітництва в сфері туризму. Широкі можливості для взаємовигідного співробітництва у галузі туризму між Україною і Чеською Республікою зумовлені багатьма об’єктивними факторами: глибокими історичними та культурними зв’язками, відсутністю будь-яких територіальних претензій, традиційними дружніми і партнерськими політичними відносинами. На 1999 р. склався комплекс дружніх відносин, який протягом 2000 – 2006 рр. проявився в широкомасштабному співробітництві у сфері туризму. Ключові слова: Україна, Чехія, туризм, співробітництво у сфері туризму, угода, Європейський Союз.
The article is devoted то тне study of the study Ukrainian-Czekс cooperation in the tuorizm, spheres. It has been emphasized that at the initial stage of the Ukrainian-Czeck cooperation Ukraine was inclined to cooperation, while the Czeck republic tended to develop commercial and economic relations. By 1999 friendly and equitable relations between the two countries had been established. It led to a large-scale commercial and tuorizm cooperation in 2000-2006. Key words: Ukraine, the Czeck republic, tourizm, tourizm relation ships, agreement, Europian Union.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/5355
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Історія Випуск 27 - 2011Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.