Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60623
Title: Інституції Конфуція в Україні: напрями та особливості “м’якого” впливу
Authors: Мателешко, Юрій Павлович
Keywords: «м’яка сила», Україна, Китай, Інститути Конфуція, Класи Конфуція, Школи Конфуція
Issue Date: 2023
Publisher: Liha-Pres
Citation: Мателешко Ю. П. Інституції Конфуція в Україні: напрями та особливості «м’якого» впливу / Мателешко Ю. П. // ХХVІ Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 30 листопада 2023 р.). – Львів – Торунь: Liha-Pres, 2023. – С. 179–183. DOI: https://doi.org/10.36059/978-966-397-346-3-45
Abstract: В Україні створено досить розгалужену культурно-освітню інституційну основу китайської «м’якої сили» у вигляді 7 Інститутів і 5 Класів (Шкіл) Конфуція, а також Музичного центру Конфуція. КНР тією чи іншою мірою здійснює сприяння розвитку цих інституцій, зокрема через своє Посольство в Україні. Головним результатом діяльності згаданих установ можна вважати формування позитивного цивілізаційно-культурного іміджу Китаю серед цільових груп українського населення (перш за все студентів, учнів і педагогічних працівників).
Type: Text
Publication type: Тези до статті
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/60623
ISBN: 978-966-397-346-3
Appears in Collections:Наукові публікації кафедри міжнародних студій та суспільних комунікацій

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Instytutsii_Konfutsiia_v_Ukraini.pdf311.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.