Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6166
Title: Природно–правові властивості свободи людини в буттєвому просторі.
Other Titles: Natural and legal characteristics of personal freedom in the existential space.
Authors: Романова, А. С.
Keywords: буття, свобода, свобідна воля, природно-правовий простір, природно-правова відповідальність
Issue Date: 2015
Publisher: Видавничий дім "Гельветика"
Citation: Романова, А. С. Природно–правові властивості свободи людини в буттєвому просторі / А. С. Романова // Науковий вісник Ужгородського національного університету : Серія: Право / голов. ред. Ю.М. Бисага. – Ужгород: Видавничий дім «Гельветика», 2015. – Вип. 30. Том 2. – С. 201–204. – Бібліогр.: с. 203–204 (10 назв).
Series/Report no.: Право;
Abstract: У статті висвітлюється свобода людини в буттєвому просторі через природно-правові властивості, що полягають у здатності людини узгоджувати власні життєві позиції з нормами природного права, а також у дотриманні прав і свобод інших осіб. Обґрунтовується теза про те, що людина народжується в природному стані свободи і, відповідно, у природноправовому просторі свобода людини є основною особливістю її реалізації. Ключові слова: буття, свобода, свобідна воля, природно-правовий простір, природно-правова відповідальність.
The article deals with the personal freedom in the existential space through the natural and legal characteristics that lie in the human ability to negotiate own vital positions with the norms of the natural law, and in compliance with the rights and freedoms of other persons. It is proved that a man is born in a natural state of freedom, and consequently, the freedom of a man is a major feature of his realization in the natural and legal space. Key words: being, freedom, free will, natural and legal space, natural and legal responsibility.
Type: Text
Publication type: Стаття
URI: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/6166
Appears in Collections:Науковий вісник УжНУ Серія: Право Випуск 30 Том 2 - 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ПРИРОДНО-ПРАВОВІ ВЛАСТИВОСТІ.pdf298.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.